Schade melden

In geval van schade, ook al twijfelt u of het gedekt is, kunt u ons:

  • Bellen: 0513 – 762742  (Ook in het weekend en ’s avonds 06 –  260 261 85)
  • Whatsapp: 06- 260 261 85
  • Mailen als het geen spoed heeft: info@verzekeringvisie.nl

Hieronder treft u schadeformulieren aan. Deze vragen wij u in te vullen en naar ons te mailen of per post te sturen. Heeft u hulp nodig bij het invullen belt u ons gerust.

Bij schade van persoonlijke aard: letsel, ongeval, ernstige ziek zijn en in geval van het overlijden van een naaste verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen.

Alarmnummers voor spoedeisende zaken:

Eurocross:   +31(0)71 36 46 200
Alianz Global Assistance:   +31(0)20 59 29 292
Ansvar Idea Alarmcentrale:
(bellen vanuit Nederland)
  +31(0)88 26 92 888
Ansvar Idea Alarmcentrale:
(bellen vanuit buitenland)
  +31(0)70 31 41 414
NH 1816:   +31(0)88 11 21 816

Schade melden