Administratie

Als ondernemer bent u verplicht administratie bij te houden voor de belastingaangifte (BTW en inkomstenbelasting). De belastingdienst stelt dan ook wettelijke verplichtingen voor de administratie. Naast de wettelijke verplichtingen is het belangrijk om een goede administratie op te zetten en bij te houden. Een overzichtelijke administratie helpt u namelijk ook om op tijd in nieuwe ontwikkelingen te voorzien.

Wat hoort er allemaal bij uw administratie?

  • kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen
  • financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek
  • tussentijds gemaakte controleberekeningen
  • ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen
  • bankafschriften
  • contracten, overeenkomsten en andere afspraken
  • agenda’s en afsprakenboeken

Bewaartermijn

U moet alle gegevens van uw administratie en over uw bedrijfsproces 7 jaar bewaren. Als u digitale gegevens (direct of later) afdrukt, moet u deze gegevens alsnog digitaal bewaren gedurende 7 jaar. U mag de gegevens alleen op papier bewaren als u een zeer kleine administratie hebt die binnen een redelijke termijn is te controleren. In verband met de herzieningstermijn van de aftrek voorbelasting voor onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, moet u de gegevens van onroerende zaken 10 jaar bewaren.

Zakelijke kosten

Als ondernemer kunt u gebruik maken van verschillende aftrekposten. Het gaat hier dan om kosten die u maakt voor uw onderneming, ook wel zakelijke kosten genoemd. Voorbeelden van deze zakelijke kosten zijn de kosten voor het uitbesteden van de administratie en de kosten voor een zakelijke telefoon.

Zelfstandigen- startersaftrek

Wanneer u als ondernemer voldoet aan het urencriterium heeft u recht op de zelfstandigenaftrek, daarnaast heeft u als starter recht op de startersaftrek. Al deze aftrekposten zullen uw winst drukken, waardoor u minder inkomstenbelasting hoeft te betalen.

Investeringsaftrek

Naast de normale aftrekposten stimuleert de overheid ondernemers om te investeren in uw onderneming. Voor de investeringsaftrek moet u wel als ondernemer voor de belastingdienst worden gezien, waar u aan voldoet als u ook recht heeft op de zelfstandigenaftrek. Hieronder staan de verschillende soorten regelingen:

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
  • Energie-investeringsaftrek
  • Milieu-investeringsaftrek

Fiscale reserves

De fiscale reserves zijn bedragen die u opzij legt (reserveert) die u mag aftrekken van de winst. De drie belangrijkste fiscale reserves zijn de herinvesteringsreserve bij verkoop, verlies of beschadiging van een bedrijfsmiddel, de egalisatiereserve voor hoge periodieke uitgaven, en de oudedagsreserve voor ondernemers in de inkomstenbelasting.

Kom in contact met een van onze specialisten

In een persoonlijk adviesgesprek bekijken we uw mogelijkheden

Hallo, kunnen we je helpen?